Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze

Szkoła Podstawowa
im.św. Jadwigi Królowej Polski
w Lisiej Górze

33-140 Lisia Góra

ul. Szkolna 2

Tel./fax.: 14 678-47-81;  14 6785-105

www.splisiagora.szkolnastrona.pl

splisiagora@lisiagora.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 959279
 • Do końca roku: 212 dni
 • Do wakacji: 24 dni

Kalendarium

Wtorek, 2020-06-02

Imieniny: Erazma, Marianny

Jesteś tutaj:
 1. Start

 

 

Dzisiaj na tablicy

 KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020r

załączniki do pobrania 

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 (od 1 do 5 czerwca 2020 r.)

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • - organizowaniu zajęć w grupach do 10 uczniów,
 • - uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • - przebywanie uczniów w jednej sali,
 • - codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • - zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • - regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • - utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

 

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

           W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 10 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczestnicy muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą dziennika elektronicznego na dzień przed konsultacją. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 14 6784 781. 

KONSULTACJE wg MEN. -

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów KLAS VIII i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę, natomiast od 1 czerwca również dla uczniów klas IV-VII.

Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Proszę Państwa to nie są zwykle zajęcia dydaktyczne tylko "weryfikacja" informacji które nurtują ucznia a są jeszcze niezrozumiała dla Niego i poprzez spotkanie z nauczycielem maja możliwość usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem" info. według MEN.


 

Harmonogram rekrutacji do

szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII COVID

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISIEJ GÓRZE

 

         

 

     Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem konsultacji grupowych.

Termin drugich konsultacji 4 czerwca klas 8 b, 5 czerwca klasa 8a

                                                      


 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. 

Materiały

WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.docx 0.25MB

WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.pdf 0.50MB

                                                                   


 

 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3

W związku z Dodatkowymi wytycznymi dla dyrektorów i nauczycieli jak i w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I - III i organizacją konsultacji na terenie szkoły wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej zwracam się z prośbą do pracujących rodziców o wypełnienie karty informacyjnej (karta dostępna na stronie www.splisiagora.szkolnastrona.pl ) i odesłanie jej na adres splisiagora@lisiagora.pl

Nie odesłanie wypełnionej karty będzie traktowane jako brak zapotrzebowania na opiekę. Szczegóły zajęć opiekuńczo – wychowawczych wraz z procedurami zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 21 maja 2020 r. po uzgodnieniach z organem prowadzącym i inspekcją sanitarną. Planowane rozpoczęcie zajęć 25.05.2020 r.

                                                                                             Dyrektor szkoły mgr Jerzy Sadłoń

KARTA INFORMACYJNA DO POBRANIA

wersja doc

wersja pdf


 Szanowni Państwo 

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkoły. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu i Nam w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

 

od 18 maja br.:

 • - możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Od 25 maja br.:

 • - możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z             możliwością zajęć dydaktycznych;
 • - organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych;

 

Od 1 czerwca br.:

 • - organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami - komunikaty na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie. 

Załączniki: 

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b 

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b 

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c 

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c 

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word 

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf 

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word 

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf 

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word 

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf 


 

Zawieszenie zajęć w szkole przedłużone

do 24.05.2020r.

 

 

 Szanowni Rodzice

w związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania  i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. oraz do 24 maja 2020r.

W e-dzienniku będziemy umieszczać bieżące informacje i materiały. Otrzymacie Państwo również informacje dot. realizacji zadań szkoły, możliwości współpracy  z nauczycielami, postępów uczniów oraz sposób w jaki będzie organizowana nauka. Obecna sytuacja, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy   i zrozumienia. Bardzo proszę rodziców  o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu  w wychowywanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie.

Zawieszenie zajęć w szkole przedłużone do 24.05.2020 r.

Informacje dla rodziców  

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalnaEgzamin ósmoklasisty - zadania powtórzeniowe CKE.

 Bardzo duża baza wiedzy z matematyki - dla nauczycieli oraz uczniów

Apel do Rodziców!

Apeluję do wszystkich rodziców o nadzorowanie pracy uczniów. Zwracam uwagę, iż dziennik elektroniczny pozwala z dokładnością co do sekundy stwierdzić kiedy wysłana wiadomość została odczytana. Przypominam również, że wolne od zajęć dydaktycznych nie oznacza dla Państwa dzieci wolnego od nauki.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, w razie potrzeby proszę kontaktować się z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły telefonicznie (numer telefonu 603642931, 695585790), pocztą mailową - splisiagora@lisiagora.pl lub poprzez dziennik elektroniczny https://splisiagora.mobidziennik.pl/dziennik

Z poważaniem Wicedyrektor Szkoły Andrzej Barwacz.


 

Koronawirus - instrukcje 

   Rekomendacje MEN       Instrukcja GIS

       


                                                                


 HYMN SZKOŁY

IM.ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

POLSKI W LISIEJ GÓRZE - 28.X. 2019


  

   SZKOŁA Z LOTU DRONA

 

 


 

Nasza placówka otrzymała w bieżącym roku szkolnym certyfikat „Wiarygodna szkoła”. Program „Wiarygodna Szkoła” powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Synonimem uczestnictwa w programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełniania powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.


Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.


 

 

Aktualności