Statystyki

  • Odwiedziło nas: 613647
  • Do końca roku: 133 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-08-20

Imieniny: Bernarda, Sabiny
Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

   


KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU 2017/2018

 

TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


 

RADA RODZICÓW  2017/2018

  


 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W LISIEJ GÓRZE

*Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 23 czerwca 2014 r. poz. 811), Rozporządzenie MEN z 8 lipca 2014 w sprawie dopuszczenie do użytku publicznego podręczników (Dz. U. 2014 poz. 909)

  1. Udostępnianiem podręczników szkolnych zajmują się nauczyciele-bibliotekarze we współpracy z wychowawcą danej klasy.
  2. Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne oraz zobowiązują się do ich zwrotu do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego lub przy zmianie szkoły.
  3. Wypożyczone podręczniki szkolne uczeń ma obowiązek szanować  i chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
  4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
  5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie o wypożyczonych bezpłatnie podręcznikach.
  6. Wszyscy uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem udostępniania podręczników szkolnych, a jego postanowienia ściśle przestrzegać.

 Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz” – informacja

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

link informacji (kliknij)


 Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasza szkoła” kl. II – informacja

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy II, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,21 zł za jedną część podręcznika„Nasza szkoła”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części. 

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

link informacji (kliknij)


Terminy spotkań w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Termin  Klasy Godzina  
1

 Spotkania z wychowawcą 

18 września 2017r

19 wrzesnia 2017

 

I - VI 

VII 

 

godz. 1700

godz. 1700

 
2

 Spotkania z wychowawcą

27 listopada 2017r

28 listopada 2017r.

 

I - VI

VII

 

godz. 1700

godz. 1700

 
3

Zebrania śródroczne

29 stycznia 2018r

30 stycznia 2018r

 

I - VI 

VII

 

godz. 1700 

godz. 1700

 

4

Spotkania z wychowawcą 

16 kwietnia 2018r

17 kwietnia 2018r

 

I -  VI

VII  


godz. 1700

godz. 1700

 
 

Spotkania z wychowawcą

21 maja 2018r

22 maja 2018r

 

I - VI

VII 

  

 

godz. 1700 

godz. 1700

  

 

  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

4  WRZEŚNIA 2017
2

Zimowa przerwa świąteczna:

23 - 1 STYCZNIA 2018
3 Ferizimowe:

12.II.  - 25.II.  - 2018  

4

Wiosenna  przerwa   świąteczna:

29.III. - 3.IV.  - 2018

 5

Zakończenie  roku szkolnego 2016/2017

22 CZERWCA 2018

 6

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

 W tych dniach, szkoła organizuje zajęcia:

-  wychowawczo – opiekuńcze.

Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość

udziału w zajęciach

opiekuńczo - wychowawczych.

 13 pażdziernika 2017r

20 kwietnia 2018r

30 kwietnia 2018r

2 maja 2018r

4 maja 2018r

1 czerwca 2018r

 

 Raport z ewaluacji zewnętrznej z roku 2015

Szkoły Podstawowej w Lisiej Górze.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem, 
który znajduje się na stronie:

http://www.seo2.npseo.pl/raportSPLisiaGora 

MATERIAŁ DO POBRANIA - Raport ewaluacji

Pliki do pobrania